adam-grant

Адам Грант

Адам Грант е американски психолог и писател и еден од најмладите професори на Универзитетот во Пенсилванија. Автор е на голем број научни трудови од полето на психологијата и сродните науки, а дел од нив се преточени во неколку бестселери: „Дај и земи“, „Оригинални“ и „План Б“. Неговите истражувања доведуваат до преобразување на личното секојдневје и до револуционерни пристапи во колективното живеење, особено во организациите, како што се образовните установи и работните места, но и во меѓучовечките односи. Грант е еден од највлијателните организациски психолози на денешнината. Тој им помага на поединците да станат посвесни за себе и за сопствените навики, а на организациите да станат посвесни за поединците што се дел од нив и за културата и опкружувањето во кои тие учат или работат. Во својата кариера, работел со организации како НАСА, „Гугл“, Фондацијата „Гејтс“ и многу други за да им помогне да изградат подобра, побезбедна и поефективна работна средина.

1 book by this author: