anthony-burgess

Ентони Бурџис

Ентони Бурxис е роден во Манчестер во 1917 година, каде студирал англиски јазик и литература. Само што дипломирал, бил повикан да го отслу`и воениот рок во 1940 година, па следните {ест години бил дел од Кралската воена слу`ба за едукација. По демобилизацијата, се вратил дома и прво работел како факултетски професор по говор и драма, а потоа работел како наставник во основно у~или{те. Во периодот од 1954 година до 1960 година, Ентони Бурxис работел за Колониската образовна служба, а бил стациониран во Борнео, а токму таму по~нал да работи на неговото познато дело „Малајската трилогија#. Во 1959 година, му бил дијагностициран неотстранлив тумор на мозокот, а лекарите му предвиделе само у{те една година живот. Токму тогаш се посветил на пишуваwето и не престанал. Ги побил тврдеwата на докторите и пишувал по најмалку едно дело годи{но и стотици рецензии на дела сè до својата смрт во 1993 година.

1 книга од овој автор: