antonio-tabucchi

Антонио Табуки

Антонио Табуки издал: Италијански плоштад (Ми¬лано, 1975 г.), Малиот брод (Милано, 1978), Жената од пристаништето Пим (Палермо, 1983), Индијанско ноктурно (Палермо, 1984), Соништа на соништата (Палермо 1992), Последните денови на Фернандо Песоа (Палермо 1994), Маркони, ако добро се сеќавам (Рим, 1997) Нишката на хоризонтот (1986), Неискажани дијалози (1988), Црн ангел 1991), Реквием (1992), Циганите и ренесансата (1999), Станува сè подоцна (2001-При Франс -Култура 2002 г.), Раскази (2005) и други. Добил награда за странци во Франција и Европс¬ка награда за литература, Франција, потоа во Грција, Германија, Шпанија и др.

0 книги од овој автор.