cane-rizeski

Цане Ризески

Цане Ризески е роден во 1958 година, во Скопје. Има завршено Филозофски факултет на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје. Член е на Друштвото на писателите на Македонија од 1992 година.

Ги има објавено книгите поезија:

– Во меѓувреме,1988 г.

– Око и пустина, 1991 г.

– Никита, 2001 г.

0 книги од овој автор.