carol-s-dweck

Керол С. Двек

Керол Сјузан Двек (1946) е американска психологинка и една од најреномираните светски научници од оваа област. Професор е по психологија на Универзитет „Стенфорд“. Двек е позната по нејзиниот третман на мотивацијата и менталниот став (mindset). Докторирала на Универзитетот „Јејл“ во 1972 година. Првата истражувачка работа ја вршела на Универзитетот во Илиноис (1972 – 1981). Потоа се вработила во Лабораторијата за човечки развој на Универзитетот „Харвард“ (1981 – 1985), за да се врати како редовен професор во Илиноис (1985 – 1989). Во 1989 година се преселила на Универзитетот во Колумбија, каде што останала до 2004 година, по што трајно се префрла на „Стенфорд“. Во 2017 година во Хонг Конг ја добива награда „Јидан“ за нејзините истражувања. Наградата е со приближна вредност од 3,9 милиони долари, поделени како паричен дел и како финансирање на проекти.

1 book by this author: