euripides

Еврипид

Еврипид, (околу 480 п.н.е.–406 п.н.е.) бил последниот од големата „тројка“ драматурзи-трагичари на античка Атина, заедно со Есхил и Софокле.

Еврипид се смета за еден од најзначајните поети на античката трагедија.

3 books by this author: