flannery-o-connor

Фланери О’Конор

Фланери О’Конор (25 март 1925 - 3 август 1964) е една од најважните американски писателки и есеистки. Таа има напишано два романи и триесет и два раскази, како и бројни критики и коментари. Позната е како претставничка на раскажувачката традиција од Американски Југ и авторка која во својата проза пројавува карактеристики на јужната американска готика, гротеската и лакалниот идиом.

1 book by this author: