franz-kafka

Франц Кафка

Франц Кафка ( 3 јули 1883 во Прага – 3 јуни 1924 во Виена) — еден од водечките писатели на германски јазик од 20 век. Најголемиот дел од неговите дела се објавени посмртно. Во неговите најпознати дела, романите „Процес“ (германски: Der Process) и „Замок“ (германски: Das Schloss), како и новелата „Преобразба“, пишува за бирократијата, за алиенацијата и за немоќта на поединецот да влијае врз општествените случувања.

4 books by this author: