ivan-shopov

Иван Шопов

Иван Шопов (1987, Скопје) дипломирал Општа и компаративна книжевност на факултетот „Блаже Конески“ во Скопје. Ги објавил збирката раскази Азбука и залутани записи (2010), за која ја добил наградата „Новите!“ за најдобар дебитантски прозен ракопис, збирката песни во проза Меше на годината (2012), збирката раскази 091 – антиразгледници од Скопје“(2018), збирката сатирични текстови Хрониките на Арслан Новинарски (2018) и мини-книгата Осум наративни прошетки со фиќо или што научив за пишувањето од Застава 750 (2019). Пишува и поезија и хаику. Расказите и песните му се преведени на англиски, романски, чешки, српски, хрватски, германски, словенечки и бугарски јазик.

1 book by this author: