james-joyce

Џејмс Џојс

Џејмс Огустин Алојшис Џојс, попознат како Џејмс Џојс ( 2 февруари 1882 - 13 јануари 1941) — ирски модернистички писател, еден од најзначајните писатели во книжевноста напишана на англиски јазик. Џојс се смета за родоначалник и втемелувач на прозниот и експериментален пристап, познат под името „состојба на свеста“, а со своите дела извршил големо влијание врз светската книжевност.

1 book by this author: