jean-paul-sartre

Жан Пол Сартр

Жан Пол Сартр е еден од водечките филозофи на егзистенцијализмот. Роден е во 1905 година. Бил филозоф и книжевник, добитник на Нобеловата награда за книжевност. Во склад со својата филозофија за активитет, учествувал во протести против војната, дискриминацијата и диктатурата.

Тој самиот својата филозофија ја нарекол егзистенцијалистичка, во согласност со неговиот познат став дека егзистенцијата ѝ претходи на есенцијата. Човекот прво постои, па потоа се определува.

1 book by this author: