jesper-juul

Јаспер Јул

Јеспер Јул (1948-2019) е дански семеен терапевт, предавач, автор и едукатор. Неговите центри за поддршка се лоцирани во 15 земји низ светот, а неговите книги се објавени во повеќе од 30 земји. Работел најразлични нешта пред да се запише на факултетот во Марселисборг, на кој во 1970 година дипломирал историја и религија. Подоцна целосно се посветил на социјалната работа. Во следните две децении, осмислил нов пристап кон воспитувањето, развојот и социјализацијата на децата. Идејата била да се инспирираат и да се поддржат родителите и професионалните лица за да можат децата да растат ментално и социјално здрави, што се постигнало со обезбедување ефикасна и применлива алтернатива на насилните и навредливите родителски методи на кои децата често се изложени.

Во книгата „Вашето компетентно дете“ (1995) тој тврди дека денешните семејства се наоѓаат на возбудливи раскрсници затоа што деструктивните вредности што ги воделе традиционалните хиерархиски семејства (послушноста, физичкото и психичкото насилство и сообразноста) биле трансформирани. Оваа книга е преведена на десетици јазици и ги популаризира тековните идеи за неавторитарно родителство.

1 book by this author: