john-maxwell

Џон Максвел

Џон Максвел е познат американски експерт за темите лидерство и постигнивање личен и професионален успех. Држи предавања на тема лидерство пред повеќе од сто илјади луѓе годишно, а своите принципи на лидерство ги пренесе и на компании од групата Fortune 500, Американската воена академија како и многу спортски организации како NBA, NCAA и NFI. Максвел е основач на неколку организации меѓу кои и истакнатата Maximum Impact која е формирана со цел да им помага на луѓето да ги развијат своите потенцијали за водење. Автор е на многу книги кои се продаваат во милионски тиражи и се преведени на многу јазици. Меѓу нив се и следниве: Како да станете вистински лидер, Како да развивате лидерство околу вас, Победнички став и др.

2 книги од овој автор: