jonas-hassen-khemiri

Јонас Хасен Кемири

Јонас Хасен Кемири (Jonas Hassen Khemiri), роден во 1978 година во Стокхолм, е еден од најпопуларните и најчитани прозни и драмски писатели од помладата шведска творечка генерација. Неговите романи „Црвено око“, „Монтекор“, „Им се јавувам на моите браќа“ и „Сè што паметам“ се преведени на петнаесетина јазици, а неговите пиеси се изведувани на поголем број театарски сцени во разни земји.

1 book by this author: