jorge-luis-borges

Хорхе Луис Борхес

Хорхе Луис Борхес (1899-1986) е аргентински писател. Бил билингвален поради неговата баба со англиско потекло. Научил да чита англиски пред да научи шпански јазик. Живеел во Швајцарија и во Шпанија, каде што објавувал ултраистички песни и манифести. По враќањето во Аргентина, дебитирал со книга поезија. Има добиено голем број одликувања и книжевни награди, меѓу кои и наградата „Сервантес“ (1980). Преведен и почитуван низ светот, Борхес е неодминлива книжевна појава на дваесеттиот век.

3 books by this author: