kinga-netman-multanovska

Кинга Нетман-Мултановска

Кинга Нетман-Мултановска – д-р по хуманистички науки, англист, дипломирала на Универзитетот „Адам Мицкевич“ во Поз­нањ. Лекторка по полски јазик во Киргистан и Грузија, културна менаџерка. Авторка и коавторка на публикации посветени на полските траги во Грузија и во Северна Македонија, кураторка и иницијаторка на изложби, настани и публикации поврзани со уметноста, архитектурата и полското кул­турно наследство во ­странство. Во годините 2014 – 2018 живеела во Скопје.

1 book by this author: