ljubomir-d-frchkovski

Љубомир Д. Фрчкоски

Љубомир Данаилов Фрчкоски, (роден на 12 декември 1957 во Скопје), е македонски политичар. Фрчкоски е професор по меѓународно право, меѓународни односи и Современи политички теории на Правниот факултет во Скопје, Универзитет Св. Кирил и Методиј- Скопје, Република Македонија. Љубомир Фрчкоски дипломирал на Правниот факултет во Скопје во 1981. Во 1986 година магистрирал на Универзитетот Св. Кирил и Методиј, а со титулата доктор на науки се стекнал на Универзитетот „Едвард Кардељ“ во Љубљана во 1989 година.

1 book by this author: