lynne-mctaggart

Лин Мек-Тагарт

ЛИН МЕКТАГАРТ е американска истражувачка новинарка и автор на книгите Трговци со бебиња: Трговијата со бели бебиња во Америка и Кетлин Кенеди: Нејзиниот живот и нејзиното време. Кон средината на осумдесеттите години на минатиот век се преселила во Англија и го основала списанието Што не ви кажуваат лекарите, што денес достигнува милионски тираж.

1 книга од овој автор: