martin-jovanovski

Мартин Јовановски

Мартин Јованоски е роден 1989 година во Скопје. Во 2013 година дипломирал на Економскиот факултет.

Книгата „Зошто јас?“ е негово прво авторско дело, пишувано исклучиво од сопственото искуство во борбата со анксиозноста, паничните напади и депресијата, а мотивирано единствено од желбата да го поштеди читателот од сопствениот пекол. Книгата ја истакнува важноста на менталното здравје и хигиена, а истовремено дава одговор на најважното и најчесто поставувано прашање: „Зошто јас?“.

1 book by this author: