michael-heath

Мајкл Хит

Мајкл Хит е генерален директор на „Мајкл Хит Консалтинг“, консултантска фирма за образование и Развој основана во 1999 г. Црпејќи од своето речиси дваесетгодишно работно искуство со импресивно портфолио на интернационални организации, тој нуди ризница практично знаење за соочување со предизвиците на кои наидуваат лидерите.

Тој е автор на Менаџирање, како и на серијалот Бизнис тајни.

1 book by this author: