milan-krajnc

Милан Крајнц

Др. Милан Крајнц е академик и универзитетски професор во полето на менаџментот. Тој водел приватна пракса во полето на психотерапијата 15 години.

Решавал кризни ситуации во компании и семејни бизниси 20 години. Има напишано повеќе од 300 книги во полето лидерство и врски.

1 book by this author: