slavoj-žižek

Славој Жижек

Славој Жижек (1949) е словенечки филозоф и несомнено еден  од највлијателните мислители на денешнината. Областа на неговиот интерес опфаќа (лакановска) психоанализа, културологија, филмска критика, па сè до она по што Жижек е најпознат, неговите тези во областа на континенталната филозофија и политичката теорија, особено кога станува збор за марксизмот и хегелијанизмот. Од 1989 година наваму, неговото дело брои повеќе од четириесет книги и над двесте статии и есеи, што го прави и еден од најплодотворните автори. Преведуван е на над педесет светски јазици, а неговата најнова книга „Пандемија!“ се осврнува на влијанието и последиците од корона-вирусот.

1 книга од овој автор: