tomislav-osmanli

Томислав Османли

Томислав Османли е македонски сценарист, драматург, теоретичар на медиумите, писател, критичар, новинар и есеист. Османли создава во повеќе дисциплини. Автор е на 27 објавени книги: проза, драми, сценарија, теорија и есеистика. Автор е на три романи преведени и во странство. Со години се занимавал со филмска и театарска критика и публицистика, како и со теорија на драмски затемелените вербо-визуелни медиуми. Објавувал публицистички и теоретски текстови во речиси сите македонски и во голем број ексјугословенски списанија. Бил член на редакциите на списанијата „Идеје“ (Белград), „Разгледи“, „Културен живот“, „Театарски гласник“ и „Macedonian PEN review“ (Скопје).

1 book by this author: