vladimir-ilievski

Владимир Илиевски

Владимир Илиевски (Скопје, 1970) е поет, прозаист и книжевен теоретичар. Дипломира и магистрира на Филолошкиот факултет во Скопје. Автор е на поетските книги: „Гледач на линија“ (1997), „Избор и случајности“ (2000), „Мојата лична амортизација“ (2002), „Нема исти утра“ (2008), „Ноќна еротска програма“ (2011), „Лични податоци“ (2014), „Брзината не убива“ (2016), на книгата од областа на книжевната теорија „Цитатноста во лириката“ (2007), како и на книгата со раскази „Пената на црниот бран“ (2918). „Суво мастило“ е прв роман на Владимир Илиевски.

1 book by this author: