vladimir-ristevski

Владимир Ристевски

Владимир Ристевски е роден во 1984 г. во Скопје, каде завршува на Катедрата за англиски јазик и книжевност при Филолошкиот факултет „Блаже Конески“. Тој е долгогодишен преведувач/толкувач по англиски јазик, со голем број на преведени романи и збирки поезија, како и колумнист и писател. Неговите колумни и кратки раскази редовно се објавуваат на сајтот fail.mk. Моментално работи како маркетинг менаџер во дигиталната маркетинг агенција Пиксел.

1 book by this author: