vladimir-sopov

Владимир Шопов

Владимир Шопов (1948-2000) — македонски поет, критичар, публицист хроничар, писател, хуморист и сатиричар. Објавил и поетска збирка за деца, „Креда“. Пишувал поезија и на англиски јазик. Бил човек со разнородни творечки интереси; се занимавал и со концептуална уметност, на пример.

Објавил осум поетски збирки: „Луцида интервала”, „Од век на век сè така со лева нога со десна рака”, „Фату”, „Заратустра во Делфи”, „Јас фетус”, „Креда”, „Alchemia“ и „Winter Song”, и една збирка раскази: „Записи и сништа за Александар Магнум”. Зад него останале необјавени две поетски збирки и недовршен роман.

1 book by this author: