За да купувате на нашата интернет-книжарница не мора да бидете регистрирани, меѓутоа доколку сакате да купувате и читате електронски книги на мобилната апликација kniga.mk мора да бидете веќе регистрани. Регистрацијата ви овозможува лесна и брза нарачка – не морате секогаш да ги пополнувате полињата со неопходни податоци за нарачка.


Процесот на регистрација е едноставен:

1. Кликнете на РЕГИСТРИРАЈ СЕ во горниот дел од страницата.

2. Пополнете ги бараните податоци во предвидените полиња.

3. Кликнете на КРЕИРАЈ ПРОФИЛ.


Секогаш кога повтрорно ќе ја посетите нашата страница, доволно е да се пријавите, со клик на полето НАЈАВИ СЕ во горниот десен агол.


Доколку сте веќе регистрирани:

1. Кликнете на НАЈАВИ СЕ во горниот десен агол.

2. Внесете ги вашата имејл-адреса и лозинката.

3. Кликнете НАЈАВА.